Datum

28-01-2020

Tijd

Aanvangstijd: 15:45 uur
Eindtijd: 18:30 uur

Gastbedrijf 

Bronkhorst High-Tech

Locatie 

Nijverheidsstraat 1A
7261 AK Ruurlo

Procesoptimalisatie voor doseersystemen 

Bronkhorst ontwikkelt en produceert flow-meters & -regelaars voor gassen en vloeistoffen, van een paar microliter tot meer dan 10.000 liter per uur. Daarbij wordt de flow zeer nauwkeurig gemeten. Toepassingen van de meters zijn vaak het regelen van een proces dat een gewenste output vereist, met een zo hoog mogelijke yield.  
De flow-meters zijn onderdeel van een systeem. Daarin kunnen de verschillende onderdelen invloed hebben op elkaar, waardoor het systeem zich anders gedraagt dan verwacht. Om hierin inzicht te krijgen, en eventueel afhankelijkheden en problemen inzichtelijk te maken, kun je een model maken van je systeem middels CFD (Computational Fluid Dynamics). Tijdens deze bijeenkomst heeft Bronkhorst de werking en applicaties van hun flowmeters gepresenteerd, bv. het meten van de hoeveelheid toe te dienen medicijn aan een baby in een ziekenhuis.

Daarna heeft Gert-Jan van der Gulik verteld over CFD (en EFD: Experimental Fluid Dynamics), en de mogelijkheden daarvan. Aan de hand van een voorbeeld heeft hij de kracht laten zien van het simuleren en meten van stroming in een apparaat.