Is Industrie 4.0 meer dan simpelweg standaardisatie?

In Industrie 4.0 draait het allemaal om uitwisseling van data. Het gaat om communicatie tussen mensen, machines, materialen en systemen. Standaardisatie en interoperabiliteit zijn hierin twee kernbegrippen. Wat is het verschil tussen deze twee? En, waarom  redden we het niet met alleen standaardisatie? Nico van Veen, deelnemer van The House of Technoloy, geeft zijn beschouwing op dit onderwerp. Standaarden voor ruwe dataoverdracht zoals TCP/IP zijn noodzakelijk in Industrie 4.0. Bij de inhoud van de data komt daarnaast interoperabiliteit om de hoek kijken. Industrie 4.0 gaat over uitwisseling van data, maar gaat ook over flexibiliteit. Daarom is interoperabiliteit eveneens noodzakelijk op het hogere operationele niveau.

Bij interoperabiliteit communiceren machines en systemen eerst over de data voorafgaande aan de werkelijke data-uitwisseling (meta-data). Simpel gezegd: “ik informeer jou dat ik deze informatie tot mijn beschikking heb, dat het deze structuur heeft en dat je onder die condities het kan krijgen”. Interoperabiliteit is daarmee het beste te vergelijken met speeddating voor machines om te kijken of ze geschikt zijn met elkaar te communiceren. Industrie 4.0 kent vele aspecten, waarvan standaardisatie een voorbeeld is. Maar standaardisatie alleen is onvoldoende. Interoperabiliteit is onmisbaar en noodzakelijk voor succesvolle implementatie. Bij met name veel MKB’ers is er een zekere terughoudendheid te bespeuren als het gaat om Industrie 4.0. Maar de noodzaak is nu om een gefaseerd plan te hebben voor een “connected factory”.

http://smartconnectedfactory.com